Болестта туберкулоза и превенцията й в България

Туберкулозата известна с латинското наименование Tuberculosis, представлява хроничен процес, който се изразява в специфично възпаление на белият дроб. В някой случай заболяването засяга и нервна система, храносмилателна система, лимфни съдове, кости, стави и кожа.

За главен причинител на туберкулоза се приема бацил на Кох, известен и като Mycobacterium tuberculosis. Този бацил се проявява в 5 основни форми на човешки, птичи, говежди, поикилотермен и миши. Единствено човешкият и говеждият за опасни за човека.

Има още

Заболяването на кръвта – левкемия

Текста не трябва да се приема за 100% достоверен.

Какво представлява заболяването левкемия

Левкемията е заболяване, което започва своето начало в костния мозък. Проявява се в производство на парабласти, които представляват бели кръвни клетки.

Заболяването е открито през XIX век от Рудолф Вирхов, а наименованието му буквално означава „бяла кръв“. Проявата му е сред различни възрастови групи и може да покруси всеки от раждането до самия край. Проявата на левкимия в детска възраст е смятано за онкологично заболяване.

Левкемията идва от гръцкия и значи левкос, в превод бял и хайма, в превод кръв. Позната масово и като болест – рак на кръвта.

Има още